CRÒNICA | Primera assemblea del Moviment Popular de Gràcia

Després d’uns mesos de preparació, el passat dissabte 7 de novembre va presentar-se en públic el Moviment Popular de Gràcia, un espai de confluència d’organitzacions, col·lectius i persones interessades en l’organització per a la lluita en benefici d’unes condicions de vida dignes. L’Espai País Valencià del carrer Còrsega va acollir la primera trobada, que va aplegar una vuitantena de persones.

Sota el nom de “Quan la llibertat és a les nostres mans”, l’objectiu d’aquest primer encontre era, en primer lloc, veure’s les cares, reconèixer-se entre totes les que estan disposades a assumir aquest nou repte de començar a articular i fomentar el conjunt de lluites que es desenvolupen a Gràcia amb un objectiu clar de ruptura amb l’statu quo. Un cop fet això, calia definir els límits ideològics i programàtics d’aquest nou projecte que es vol aglutinador de tots els plantejaments transformadors que són ja avui presents a Gràcia.

unnamed

Fetes les presentacions i definit un marc polític d’actuació va ser el moment de començar a trepitjar el carrer, de pensar en els problemes més urgents que afecten el dia a dia de les classes populars i de començar a buscar tant maneres d’enfrontar-s’hi com de cercar solucions a curt, mitjà i llarga plaç. Per tal de facilitar aquesta tasca i el debat l’assemblea es va dividir en quatre grups temàtics d’interès que, sense haver de ser immutables, en aquest cas van respondre a les problemàtiques en el terreny de l’habitatge, del món laboral, dels serveis públics i del moviment veïnal.

Els diferents grups van posar sobre la taula l’estat de les diferents lluites als barris de Gràcia. Van començar les companyes del grup de treball de Moviment veïnal, amb propostes encarades a la recuperació de l’espai públic per al veïnat, sense demanar permís a les institucions. La primera reivindicació seria la derogació de l’ordenança del civisme, mitjançant una campanya de denuncia pública, explicant els motius pels quals aquesta ordenança desposseeix a les veïnes de l’espai públic, i buscant la recuperació de l’espai comú. També es va parlar de crear xarxa entre el teixit associatiu de Gràcia, amb la proposta d’una federació d’entitats.

El grup de treball de laboral es va plantejar com a principals objectius dinamitzar els conflictes laborals existents al barri, on les persones que pateixin abusos a la feina puguin posar-s’hi en contacte. Això es materialitzaria amb la creació d’una xarxa de suport mutu en l’àmbit laboral, començant per un mapeig del model laboral de Gràcia.

El grup de treball de serveis públics va analitzar les lluites existents en matèria de serveis públics com serien transports, educació, educació en el lleure, sanitat i pensions. Es va veure la necessitat de crear una xarxa entre els col·lectius que ja feia temps que treballaven en la reivindicació dels serveis públics al barri, sent necessari també de fer un mapeig d’aquestes lluites i dels serveis públics externalitzats. Es va proposar també d’ampliar el Punt d’Informació Laboral de la Barraqueta per tal de que les persones amb interès per les lluites pels serveis públics s’hi puguin dirigir i que fos el Moviment Popular de Gràcia qui el dinamitzés.

unnamed (2)

En el grup de treball d’Habitatge hi van participar diverses persones que formen part de la Oficina d’Habitatge de Gràcia. El grup de treball va agafar aquest espai com a referent, assumint com a pròpies les lluites contra l’elitització del barri, el mobbing, els pisos turístics i l’emergència habitacional que s’està duent a terme des de fa mesos. També es va decidir convocar a l’Assemblea Veïnal de l’Oficina d’Habitatge del proper 19 de novembre a La Violeta, i portar-hi una proposta de treball conjunt.

5e4aaa4a-4686-4ee5-86da-e29cdb2449f2Un cop presentades les diferents propostes des dels grups de treball, es va aprovar el model organitzatiu per al Moviment Popular de Gràcia, i el funcionament d’aquest. També es va decidir la primera convocatòria pública com a MPG, una concentració contra la suspensió de la Declaració de Ruptura del Parlament pel Tribunal Constitucional. Aquesta va tenir lloc el passat dijous 12 de novembre a la plaça de la Vila de Gràcia, aplegant un centenar de persones.

D’aquesta manera, l’assemblea s’erigia en Moviment Popular de Gràcia, una nova llavor d’Unitat Popular aixecada des de la base, des del carrer, que caldrà regar no només entre els que van assistir a la seva primera assemblea sinó entre totes aquelles persones que vegin necessària la transformació d’arrel de la nostra societat, per tal que pugui esdevenir un instrument útil al servei dels interessos de la majoria.

Fotografies de Víctor Serri