Què s’amaga darrere del procés de municipalització dels serveis sanitaris a Gràcia?

La reubicació el 2017 del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de l’Hospital de l’Esperança al CAP Larrard posa de manifest el creixent procés de privatització que pateixen els serveis sanitaris al nostre districte. N’expliquem els motius.

El mapa sanitari actual està gestionat per:

  • El Parc Salut Mar, integrat per la Generalitat i l’Ajuntament, que gestiona l’Hospital de l’Esperança i el CUAP de l’hospital.
  • L’Institut Català de Salut de la Generalitat que gestiona els CAPs Claret i Sanllehy.
  • L’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) integrat per la Generalitat i l’Ajuntament. El PAMEN a través de l’empresa Prestacions d’Assistència Mèdica (PAM.SL) gestiona el CAP Larrard i a partir de finals d’any el CUAP Gràcia.
  • EBA Vallcarca SLP. (entitat privada de dret mercantil) que gestiona el CAP Vallcarca.

A més cal comptar amb el El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) que és l’organisme que gestiona la sanitat a la ciutat de Barcelona. Està integrat per la Generalitat i l’Ajuntament.

Com es pot comprovar la sanitat del nostre barri està gestionada per nombroses entitats sanitàries públiques i privades.

La empresa PAM.SL és la més desconeguda. Ha estat creada pel PAMEN (entitat pública). Malgrat haver estat creat per una entitat pública és una societat mercantil i el seu personal es regeix pel Conveni laboral SISCA de la sanitat privada. Té convenis amb l’Hospital Evangèlic i el centre sociosanitari Mutuam Güell (centres sanitaris privats). Tots aquests convenis afecten al model de gestió d’aquests centres sanitaris i a la seva titularitat. A través d’aquests convenis, Toni Comín, actual Conseller de Sanitat, està donant continuïtat a la política de Boi Ruiz d’amagar el traspàs de pressupostos de la sanitat pública (ICS) a la sanitat concertada‐privada amb ànim de lucre. L’excusa és integrar dins un servei públic de Salut les centres privats i els públics.

El PAMEM assumirà la gestió en data 1 d ́abril de 2016, i seguirà funcionant a la ubicació actual de l’Hospital de l’Esperança. El canvi de gestió i ubicació preveu la subrogació del personal que actualment està prestant els seus serveis al CUAP Esperança. Què passarà amb les condicions laborals de les treballadores si el CAP Vila de Gràcia passa a ser gestionat per PAM.SL? Es passarà de gestió pública a gestió mercantil?

Ens preocupa especialment que, sota el concepte de municipalització del sistema sanitari proposat per Barcelona En Comú (BEC), s’amagui la debilitació de l’Institut Català de la Salut (ICS), de titularitat i gestió 100% pública, la normalització de la gestió privada amb caràcter mercantil i d’obtenció de beneficis (en són exemple el Cap Vallcarca, Larrard, el centre Mutuam Güell, l’Hospital Evangèlic), la pèrdua de titularitat i gestió pública del Cap Vila de Gràcia i la pèrdua de l’Hospital Esperança, que malgrat prestar servei a la zona litoral, presta un servei de mamografies a les dones de Gràcia.

Per aquests motius exigim que:

  • Tot el sistema sanitari del districte sigui de titularitat i gestió pública (ICS o Ajuntament) garantint les condicions laborals dignes dels treballadors i treballadores
  • S’informi sobre el Pla d’Inversions de sanitat previstes al nostre districte per part del Pamem, del CSB i de l ́Ajuntament.

Sense aquests dos aspectes, el futur de la sanitat pública de qualitat al districte de Gràcia no està garantit. La sanitat no pot regir-se per les lleis del mercat. No pot ser un negoci!

Comunicat del grup de treball de serveis públics del Moviment Popular de Gràcia. Descarregate’l en format PDF aquí.