Comunicat d’adhesió a les vagues d’ensenyament del 18G i el 9F

Emmarcat en l’actual context de retallades i desmantellament dels serveis públics, el govern de la Generalitat presenta uns pressupostos per al 2017 que segueixen atacant i deteriorant greument la qualitat de l’educació pública catalana.

Mentre la inversió a les escoles públiques segueix sent molt inferior a la del 2010 i no arriba ni a la meitat del que determina la LEC, es segueixen subvencionant les escoles d’elit, pagant amb fons públics els privilegis d’un grup reduït de població. Aquesta realitat promou la segregació escolar de gran part de la població catalana i beneficia entitats privades que, en molts casos, adoctrinen en dogmes religiosos i separen per sexe.

La desinversió a la xarxa d’escoles públiques suposa problemes greus que van directament en detriment de la qualitat de l’atenció personalitzada a l’alumnat. Fets com la supressió d’aules d’acollida per a alumnat nouvingut, equips d’assessorament i orientació psicopedagògic insuficients i l’augment insostenible del nombre d’alumnes per aula, entre d’altres, fan que no es pugui garantir l’atenció a l’alumnat i a la seva diversitat que seria desitjable.

Resulta evident que l’educació pública catalana necessita urgentment un augment de la inversió. És per això que des del Moviment Popular de Gràcia donem suport a les vagues de la comunitat educativa convocades pels propers 18 de gener (durant el debat de pressupostos) i 9 de febrer, i ens sumem així a tots els col·lectius en defensa dels drets socials que també faran seva la jornada de lluita d’aquest proper dimecres per exigir la reversió de les retallades en tots els àmbits. Així doncs, ens sumem a les demandes de:

  • Retorn a l’horari lectiu anterior: 23h a primària i 18h a secundària.

  • Substitucions del personal des del primer dia.

  • Reducció de 2 hores lectives per al professorat major de 55 anys.

  • Que el personal substitut cobri el mes de juliol.

  • Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i disminució del nombre d’alumnes per aula.

  • Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat laboral del personal interí.

Pel que fa a Gràcia, un 65% de l’alumnat de la Vila està escolaritzat en instituts que són fronterers amb el districte (i aquesta dada no inclou l’alumnat gracienc que s’ha de desplaçar encara més lluny). És per això que des del Moviment Popular de Gràcia reclamem el compliment del compromís de construcció de l’IES Vallcarca i que aquest estigui ubicat a la zona baixa d’aquest barri per tal de poder absorbir part de l’excés de demanda de la Vila.

Per la reversió de les polítiques de retallades i l’enfortiment del sistema de prestacions i serveis públics. Contra la privatització i el desmantellament de l’educació pública catalana.

Perquè lluitant eduquem, ARA TOCA VAGA!

18g