Hipoteques inverses i privatització de les pensions

La persona (major de 65 anys) cedeix la titularitat del pis a Vittalias. A canvi obté una quantitat mensual garantida mentre visqui i té l’usdefruit del pis de per vida. Quan el titular o titulars moren, Vittalias té diversos supòsits.

Si la persona no té hereus Vittalias disposa lliurement del pis. Si té hereus/ves, aquests poden acceptar l’herència junt amb el pagament d’una quantitat mensual, fins haver retornat tot el que hagin rebut els seus progenitors, més uns interessos elevats. També poden no acceptar-la i llavors Vittalias es queda el pis.

Després d’una vida d’explotació, la treballadora cedeix el que ha suat per aconseguir al llarg d’una vida, el seu sostre, a fons d’inversors capitalistes. És un camí més per l’enriquiment dels especuladors immobiliaris que com sempre vulnera el dret a l’habitatge. A més, eviten que l’habitatge d’algú sense hereus/ves passi al parc públic. Així, bancs i asseguradores van acumulant habitatges en un mercat immobiliari limitat a unes poques mans.

Per als pensionistes és una anestesia, la gent veu complementada la seva pensió de misèria sense moure’s de casa. En definitiva malvendre una vida de feina a voltors a canvi d’un ingrés complementari de la misèria que és més alt com més baixa és l’esperança de vida de la persona.

Això és el que fa Vittalias, que abans d’ahir promocionava un acte per la privatització de les pensions a la biblioteca pública Jaume Fuster. Amb el desmantellament del sistema públic de pensions, la misèria dels pensionistes augmenta i per tant és més fàcil que els seus productes tinguin sortida.

Construïm un sistema de pensions propi, 100% públic i feminista que ens permeti una jubilació digna a totes i que faci que ningú es vegi abocat a dependre d’especuladors immobiliaris com Vittalias per poder arribar a final de mes.