Sobre el PAMEM: No més mútues

Des del Moviment Popular de Gràcia (MPG) estimem necessari formular algunes preguntes a partir de la notícia apareguda recentment als mitjans de comunicació al voltant del pagament de 22,8 milions d’euros a l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM).

En efecte, la Sra. Ada Colau, alcaldessa Barcelona, i el Sr. Antoni Comín, conseller de Salut de la Generalitat Catalunya, han acordat dissoldre la mútua municipal PAMEM, «ens públic» que dóna cobertura a una part del funcionariat de l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per la societat limitada PAM S.L. Aquesta mútua, creada als anys 50 i deficitària a partir de 1993, ha generat un deute de gairebé 30 milions d’euros, que assumiran l’Ajuntament de Barcelona (dues terceres parts) i la Generalitat de Catalunya (una tercera part).

Davant d’aquesta situació, ens plantegem diverses preguntes i dubtes raonables:

 • Si PAMEM és un ens públic sotmès al dret públic i, en conseqüència, sense ànim de lucre, per què ha generat deute?

 • Si PAMEM és una mútua i, per tant, actua amb ànim de lucre, qui s’ha lucrat amb la seva activitat? I, el que és tan important o més: per què hem de pagar amb pressupostos públics aquest deute privat?

 • Si la mútua PAMEM és deficitària des de 1993, per què els diferents governs de la ciutat de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya no han actuat fins ara? Per què no s’han exigit responsabilitats econòmiques i polítiques en relació amb aquest deute?

Cal apuntar que PAMEM gestiona quatre equips d’atenció primària (els CAPs de Vila Olímpica, Barceloneta i Larrard), el CUAP de Gràcia i un centre de rehabilitació. L’MPG, en tant que organització gracienca conformada per moltes usuàries del CUAP de Gràcia i del CAP Larrard, ha preguntat en diferents ocasions tant per la titularitat i la gestió d’aquests centres d’atenció primària, com per les condicions laborals i el conveni col·lectiu de les seves treballadores. Sempre se’ns ha explicat que la mútua PAMEM era un «ens públic». Davant de les nostres preguntes sobre el model de gestió, les respostes han estan sempre evasives i poc esclaridores. Ara entenem el perquè.

Per tot això, des de l’MPG ens atrevim a llançar les següents afirmacions:

 • L’objectiu de les mútues ha estat sempre l’obtenció de benefici econòmic: la salut és el seu negoci.

 • Les afectades pel dèficit de la mútua PAMEM tenim el dret a la informació, al rendiment de comptes i al no pagament d’un deute privat.

 • Com a organització gracienca, exigim informació al voltant de la propietat i la gestió del CAP Larrard. Volem saber si els serveis assistencials es veuran afectats pel pagament dels 22,8 milions d’euros a una mútua privada (pediatria es trasllada a hospital Esperança), si patirem retallades de personal, si empitjoraran les condicions laborals de les treballadores o si minvarà la qualitat assistencial. Tenim dret a conèixer si el veïnat tindrà dret a participar de les decisions del CAP Larrard o bé si continuarà funcionant com fins ara, això és, com un ens públic de dret privat i conveni col·lectiu SISCAT, en lloc d’integrar-se a l’Institut Català de la Salut (ICS).

L’MPG, com a entitat de Gràcia, vol fer propostes i implementar un model de salut i sanitat centrat en l’atenció primària, en la mesura que aquesta representa la porta d’entrada al sistema sanitari català. En aquest sentit reclamem:

 • Un sistema sanitari centrat en la salut pública, personal, social i laboral, i no només en l’absència de malalties. Per aquesta raó, necessitem més recursos econòmics i professionals per a l’atenció primària: el seu pressupost hauria de representar el 25% del total de pressupost en sanitat i salut.

 • La dissolució de tot tipus de mutualitat pública i la rendició de comptes quan aquestes hagin generat deute. Mutualitats com la PAMEM no només donen lloc a un doble sistema injust, sinó que sovint no compten amb un veritable servei d’atenció primària.

 • Un seguiment regular i sistemàtic del procés de transició durant els propers tres mesos, per tal de garantir que totes les fins ara usuàries del PAMEM passin a estar realment a càrrec del Servei Català de la Salut.

 • Un sistema de sanitat i salut de provisió, titularitat i gestió 100% públics, per tal d’evitar el lucre amb la salut.

 • Un sistema que recuperi tots els llocs de treball perduts i que generi nous llocs de treball amb condicions laborals dignes, per tal d’atendre les necessitats en salut de tota la població. Volem una atenció primària digna.

 • Un CUAP Gràcia 24 hores, sense retallades de serveis, sense derivacions, que resolgui urgències no complexes, amb el propòsit d’evitar col·lapses als hospitals.

 • Un CAP Larrard de titularitat i gestió 100% pública, condicions laborals dignes i el conveni col·lectiu de la sanitat pública.

 • Un CAP Larrard facilitador de la participació i de la capacitat de decisió de les treballadores i de la comunitat d’usuàries en la planificació de les necessitats i de la gestió i avaluació dels pressupostos.

NO MÉS MÚTUES!

NO AL PAGAMENT DEL DEUTE DEL PAMEM!

PER UN CAP LARRARD I UN CUAP GRÀCIA DE GESTIÓ 100% PÚBLICA!