Gràcia no està en venda!

La Vila de Gràcia està patint un procés de gentrificació que, sota la croada de la modernització i ennobliment de la ciutat, té com a conseqüències la pujada dels lloguers i la conseqüent expulsió cap a altres barris de les veïnes de classes populars. Té com a conseqüències el canvi d’usos de l’habitatge i del comerç local, enfocat a atendre el turisme més salvatge i a garantir la rendibilitat econòmica de les inversions del capital i de les classes benestants. La gentrificació també provoca que l’espai públic sigui concebut d’una altra manera: Menys per a ús social –menys espai per jugar, per passejar– i més per a negocis privats on el turista hi pugui prendre el seu cafè i sentir-se reconfortat. I, en aquest sentit, la indústria turística és un dels elements que causen més gentrificació.

Continua la lectura de “Gràcia no està en venda!”